Tamperecool

Jenni Sofia

“For a long time now, I’ve been interested in psychology, the human mind and spiritual growth. This made me ponder how I want to live. I’m really happy that I had the courage to follow my own path instead of proceeding according to norms or taking the safest route. I’ve always actively challenged myself and my ways of thinking. All this led me to my current job. I want to provide others with the same tools that have helped me and increased my well-being. I hope to be able to encourage people to follow their hearts and enthusiasm and build their lives around these.”

“Olen jo pitkään ollut kiinnostunut psykologiasta, ihmismielestä ja henkisestä kasvusta. Sitä kautta lähdin tutkimaan miten haluan elää. Olen tosi tyytyväinen, että rohkenin lähteä kulkemaan omaa polkuani ja etten ole edennyt normien mukaan tai turvallisinta reittiä. Olen aina ollut kova haastamaan itseäni ja omia ajatusmallejani. Kaikki tämä johdatti minut nykyiseen työhöni. Haluan tarjota muillekin niitä työkaluja joista olen itse saanut apua ja hyvinvointia. Toivon että voin innostaa ihmisiä seuraamaan sydäntään ja innostustaan sekä rakentamaan elämänsä niiden ympärille.”