Tamperecool

Irene

“Appreciate and respect people – that’s it in a nutshell. No matter who they are, where they come from or where you meet them. Listen to what they have to say and respect them as they are. I’ve had this attitude since my childhood. People may have a number of reasons for behaving as they do, things we know nothing about, like disappointment, hate or fear. They may use these as a shield to hide behind.”

“Arvosta ja kunnioita ihmisiä – siinä se on kiteytettynä. Oli sitten ihminen kuka tahansa, mistä tahansa tai tuli hän sinua vastaan missä tahansa. Kuuntele mitä hänellä on kerrottavana, ja arvosta häntä sellaisena kuin hän on. Tämä asenne on ollut minulla lapsuudesta asti. Ihmisen käyttäytymisen takana voi olla monia asioita, joita emme tiedä, kuten pettymystä, vihaa tai pelkoa. Ne voivat olla hänen suojamuurinsa.”