Tamperecool

Yazdan

“Ever since my childhood, I have faced various challenges, both big and small, some of them before coming to Finland and some after that. Anyway, I’ve tackled all of them and done a lot of work to improve my life. Things are good now, and I’ve made good friends here who support me. At the moment, one of the most important things in my life is school. One of my greatest challenges is improving my Finnish language skills, but I believe I can do that, too.”

“Olen kohdannut aivan lapsesta asti erilaisia, niin pieniä kuin suuriakin, haasteita. Jotkut niistä olen kokenut ennen Suomeen tuloani ja jotkut sen jälkeen. Olen kuitenkin selviytynyt niistä kaikista, ja olen tehnyt paljon töitä elämäni eteen. Nyt minulla on asiat hyvin, ja olen saanut täältä hyviä ystäviä jotka tukevat minua. Koulu on tällä hetkellä yksi tärkeimmistä asioista elämässäni. Yksi suurista haasteistani on suomen kielen taitoni parantaminen, mutta uskon pärjääväni siinäkin.”