Tamperecool

Arto

“The main thing is taking care of your cultural heritage and being inspired by various things. I think this even affects your health. When you’re interested in people and culture and are able to make observations about your surroundings and listen to others, it makes your life richer. Doing things together and enjoying culture is a great form of therapy. Culture is a resource from which you can draw in daily life.”

“Tärkeintä on huolehtia omasta kulttuuriperinnöstä, ja olla innostunut erilaisista asioista. Näen sillä olevan ihan terveysvaikutuksia. Kun on kiinnostunut ihmisistä ja kulttuurista, osaa havainnoida ympäristöään ja kuunnella muita, se rikastuttaa elämää. Yhdessä muiden kanssa tekeminen ja kulttuurista nauttiminen on mitä suurenmoisinta terapiaa. Kulttuuri on voimavara josta voi ammentaa arjessa.”