Tamperecool

Taina

“My challenge is balancing between chaos and order, since I love both of them equally much. It’s really great when I achieve a balance between the two. Then I can feel a wonderful calmness. I love chaos and riding on the crest of its wave. If you don’t love chaos, life doesn’t move along its natural course. This just leads to vain attempts to control situations. Chaos and order work together – that’s what life is about. They are like darkness and the force of light, together and in each other’s arms.”

“Haasteeni on tasapainoilla kaaoksen ja järjestyksen välillä, sillä rakastan niitä molempia yhtä paljon. On todella hienoa, kun saavutan tasapainon niiden välillä. Silloin voin tuntea ihanan rauhan. Rakastan kaaosta ja sen aallonharjalla olemisesta. Jos ei kaaosta rakasta, elämä ei kulje luonnollista reittiään eteenpäin. Se johtaa vain turhaan yritykseen hallita tilanteita. Kaaos ja järjestys toimivat yhteistyössä ­ siitähän elämässä on kysymys. Ne ovat kuin pimeys ja valon voima yhdessä ja sylikkäin.”