Tamperecool

Aimo

“In a professional sense, I think my greatest achievement is my multimedia work Soviet Dada. It shed new light on the history of the Soviet Union and was also sold at bookshops. I’m still proud of it. Other than that, I naturally think my most important achievements are my two sons. I’m really proud of them. My life also changed when I had the chance to move to Pispala. Where else can the very rich and the very poor live side by side in peace and quiet? My move from Helsinki to Pispala had a positive impact on many things – although, for some reason, I suddenly had less work to do. The distance from Helsinki to Pispala is terribly long, while the distance from Pispala to Helsinki is fairly short.”

“Ammatillisessa mielessä pidän suurimpana saavutuksenani Soviet dada -multimediateostani. Se käsitteli uudella tavalla Neuvostoliiton historiaa, ja sitä myytiin kirjakaupoissakin. Olen edelleenkin ylpeä teoksesta. Muuten pidän tietysti kahta poikaani tärkeimpänä saavutuksenani. Olen heistä erittäin ylpeä. Elämäni muuttui myös, kun sain muuttaa Pispalaan. Missä muualla erittäin rikkaat ja erittäin köyhät asuvat vieri vieressä ja kaikessa rauhassa? Kun siirryin Helsingistä Pispalaan, se vaikutti myönteisesti moneen asiaan – työni tosin jostain syystä vähenivät. Helsingistä Pispalaan on hirveän pitkä matka, mutta Pispalasta Helsinkiin taas aika lyhyt.”