Tamperecool

Alper

“At the moment, I’m inspired by the idea of building myself a healthier and more adventurous life. I want to find new activities and gain new experiences. I’m also interested in professional development. Working with moving image is both my job and hobby. It involves both artistic and technical challenges that I want to delve into. I also want to develop my dancing skills. When you do inspiring things, new opportunities keep opening up in your life.”

“Tällä hetkellä minua innostaa ajatus rakentaa elämästäni terveellisempi ja seikkailullisempi. Haluan löytää uusia aktiviteetteja ja saada uusia kokemuksia. Myös kehittyminen työssäni innostaa. Elävän kuvan kanssa työskentely on sekä työni että harrastukseni. Siitä löytyy sekä taiteellisia että teknisiä haasteita, joihin haluan perehtyä lisää. Haluan kehittyä myös tanssiharrastuksessani. Kun tekee innostavia asioita, elämään avautuu aina vain uusia mahdollisuuksia.”