Tamperecool

Niina

“I believe that life will carry you along. I also believe in the goodness of people. I travel a lot, also with total strangers, and my friends often wonder how I dare to do it. I believe that there’s something good in all of us and that we wish well for each other. I also believe in some kind of positive force and intuition. Other than this, matters of faith are probably a lifelong process for me. There is something up there, but what it is hasn’t become quite clear to me yet.”

“Luotan siihen että elämä kantaa. Uskon myös ihmisten hyvyyteen. Matkustelen tosi paljon myös tuikituntemattomien ihmisten kanssa, ja tuttuni usein miettivät, että kuinka oikein uskallan. Uskon että kaikissa meissä on hyvää, ja että haluamme hyvää toisillemme. Uskon myös jonkinlaiseen positiiviseen voimaan ja intuitioon. Muuten uskonasiat ovat minulle varmaankin elämänmittainen prosessi. Jotain tuolla ylhäällä on, mutta mitä, se ei ole ihan vielä valjennut minulle.”