Tamperecool

Toni

“My mother’s Alzheimer’s disease was a turning point in my life. For me, it was a kind of awakening to adulthood. It also made me think about my own brain and about how badly and wastefully I had treated it. This also contributed to my becoming a poet. I wanted to express myself by some means other than killing my brain cells or wasting them on things that don’t give me joy.”

“Äitini sairastuminen Alzheimerin tautiin oli käänne elämässäni. Se merkitsi minulle eräänlaista heräämistä aikuisuuteen. Se sai minut myös ajattelemaan omia aivojani, ja sitä kuinka huonosti ja tuhlaavaisesti olen niitä kohdellut. Tämä vaikutti osaltaan myös siihen, että ryhdyin runoilijaksi. Halusin toteuttaa itseäni jollain muulla tavalla kuin tappamalla aivosolujani tai kuluttamalla niitä asioihin, jotka eivät tuota minulle iloa.”