Tamperecool

Riku

“There are a great many essential things that span your entire life but nobody teaches you. Your parents probably don’t do that because they are not aware of those things themselves. Not to even mention school, where you perhaps learn other things. I’m now 30 and have learned a significant proportion of the things important to me within the past two years. This is not a very healthy situation if it applies to the entire population. If someone asked me for advice, I’d tell them to keep searching – and get a library card!”

“On olemassa todella paljon olennaisia ja koko elämän läpileikkaavia asioita, joita kukaan ei opeta sinulle. Todennäköisesti vanhempasi eivät sitä tee, koska he itsekään eivät ole tietoisia niistä. Puhumattakaan koulusta, missä opitaan ehkä muita asioita. Olen nyt 30-vuotias, ja olen oppinut huomattavan osan minulle tärkeistä asioista kahden viimeisen vuoden aikana. Sehän ei ole kovin kestävä tilanne, jos tämä koskee koko populaatiota. Jos joku kysyisi minulta neuvoa, kehottaisin jatkuvaan etsimiseen – ja hankkimaan kirjastokortin!”